كل عناوين نوشته هاي ستاره

ستاره
[ شناسنامه ]
شاعرا هم دعوا دارن ...... شنبه 95/6/13
يکم هم لبخند بزنيد ...... شنبه 95/6/13
شهريور ...... چهارشنبه 95/3/19
يک شهريوري ...... چهارشنبه 95/3/19
سکوت ...... چهارشنبه 95/3/19
شهريوري ...... چهارشنبه 95/3/19
من شهريوري ام ...... چهارشنبه 95/3/19
فقط کمي فکر کنيد ...... چهارشنبه 95/3/19
هيچي ...... شنبه 95/3/1
گذشته گذشته ولي خيلي جالب نگذشته ...... شنبه 95/3/1
چشمانم گريه را ياد نميگيرند ولي ...... شنبه 95/3/1
به گمانم بزرگ ترين دارايي همين هاست ...... شنبه 95/3/1
واقعيت اين است كه من همينم... ...... چهارشنبه 94/10/23
{: ...... چهارشنبه 94/10/23
-+/*-+/*-+/* ...... سه شنبه 94/10/8
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست آرشيو شده ها